Tư vấn Trung tâm dữ liệu

Cung cấp dịch vụ tư vấn tổng thể các nghiệp vụ liên quan trong Data Center: khảo sát thiết kế, triển khai lắp đặt và xây dựng qui trình vận hành bảo trì bảo dưỡng; cải thiện hiệu năng khai thác cũng như di dời Data Center.

Bảo trì bảo dưỡng Cơ-Điện

Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, khắc phục sự cố các hệ thống kỹ thuật Cơ-Điện, IT trong Data Center, văn phòng, cao ốc thương mại, nhà máy, chung cư...

Cho thuê điều hoà chính xác

Cung cấp dịch vụ cho thuê các máy điều hoà chính xác thổi sàn, giải nhiệt gió nhằm đáp ứng sớm nhu cầu vận hành của hệ thống CNTT người dùng cuối.

Cung cấp vật tư dự phòng

Cung cấp dịch vụ cho thuê/ ký gửi vật tư dự phòng (Spare-part) nhằm hỗ trợ đối tác, đại lý hãng, người dùng cuối trong những trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp.