Với kinh nghiệm từ năm 2006 đến nay trong lĩnh vực Data Center, từ tư vấn thiết kế đến triển khai lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng cùng các khoá đào tạo chuyên môn của những tổ chức quốc tế uy tín mà chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể cùng đồng hành với đối tác, đại lý hãng, người dùng cuối trong việc xây dựng nên những sản phẩm Data Center chất lượng, hiệu quả cùng chi phí là tối ưu.

Các chứng chỉ quốc tế: CDCP, CDFOM, CDRP...

Các giải pháp thực tiễn vận dụng: Water chiller, Track busway, Hot/ Cold aisle containment, N+1/ 2N UPS system, dập cháy bởi khí trơ (Inert gas)/ khí sạch (Novec, FM200)...

Các đối tác thân thiết: