Trung tâm dữ liệu Container

Sản xuất chế tạo và cung cấp hạ tầng TTDL hoàn chỉnh, an toàn an ninh, gọn nhẹ, tính di động cao, kết nối giám sát và quản lý từ xa theo thời gian thực cùng với các mô hình phối hợp kinh doanh uyển chuyển, hài hoà đến người sử dụng cuối cùng.

Tủ rack tích hợp

Sản xuất chế tạo và cung cấp tủ rack 42U có cấu hình hoàn chỉnh cho việc vận hành hệ thống CNTT có qui mô gọn, nhỏ và linh hoạt.