Các lợi ích mang lại

  • Bàn giao và đưa vào sử dụng nhanh chóng khi các công tác tích hợp, kiểm tra tính tương thích của các hệ thống là đã được kiểm tra và hoàn tất ở nhà máy.
  • Tính di động cao, phù hợp với các công trình có sự hạn chế về thời gian sử dụng cũng như mặt bằng phòng máy có nhiều ràng buộc khác.
  • Chi phí đầu tư tối ưu, giảm thiểu các rủi ro/ phát sinh phụ trợ khác.
  • Mở rộng đầu tư hạ tầng dịch vụ CNTT theo các giai đoạn phát sinh nhu cầu.

Cấu hình chọn lựa linh hoạt

  • Tủ rack 42U: 3 tủ hoặc 6 tủ;
  • Điều hoà Inrow: N+0 hoặc N+1;
  • Thanh nguồn PDU: cơ bản hoặc đo lường từ xa;
  • UPS N+1: 20kVA hoặc 40kVA;
  • Acqui dự phòng 5ph hoặc 10ph.

Tài liệu kỹ thuật Containerized C20H.