Một số ứng dụng CNTT có qui mô gọn, nhẹ nhưng vẫn cần đầy đủ một hạ tầng kỹ thuật ổn định, an toàn và chất lượng nhằm duy trì hệ thống ứng dụng được liên tục, tin cậy. Các tính chất cần có của hạ tầng kỹ thuật gồm:

  • Nguồn điện liên tục UPS cùng acqui với cấu hình dự phòng theo nhu cầu;
  • Hệ thống điều hoà nhiệt độ vận hành liên tục, đảm bảo môi trường cho các thiết bị CNTT cùng cơ chế giải quyết sự cố khẩn cấp khi có lỗi nảy sinh;
  • Hệ thống kiểm soát an ninh (đầu đọc, camera) nhằm duy trì an toàn, an ninh cho các thiết bị quan trọng;
  • Hệ thống giám sát môi trường và cảnh báo từ xa các hoạt động bất thường đang xảy ra trong hạ tầng.

Tất cả những tính chất trên đều được trang bị trong tủ rack 42U và kiểm tra tính tích hợp sẵn sàng từ nhà máy, phù hợp thiết kế trước khi bàn giao đến người sử dụng.

Những việc cần làm tiếp theo tại hiện trường lắp đặt

  • Nguồn điện cung cấp đến;
  • Môi trường thông thoáng tự nhiên (tránh mưa nắng trực tiếp);
  • Đường dẫn nước ngưng hiệu quả;
  • Hệ thống internet vào/ ra hạ tầng.

Cấu hình chọn lựa linh hoạt

  • UPS, acqui rack-mount: có hoặc không;
  • Thanh nguồn PDU: cơ bản hoặc giám sát từ xa hoặc không trang bị.

Tài liệu kỹ thuật tham khảo tại đây.