Dịch vụ MES (M&E Maintenance Service) nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật luôn vận hành phù hợp và trong ngưỡng các chức năng đã thiết kế và bàn giao, từ đó giúp củng cố và hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của người dùng cuối.

Ứng phó sự cố và xử lý tại chổ

  • Các hình thức và mức độ sẵn sàng ứng phó sự cố: 24*7, 5*8 hoặc theo thoả thuận.
  • Thời gian có mặt tại chổ khắc phục sự cố: 2h, 4h, 8h hoặc NBD (Next Business Day).

Bảo trì bảo dưỡng định kỳ

  • Theo tính chất và mức độ ảnh hưởng xung quanh mà tần suất định kỳ bảo trì bảo dưỡng khác nhau: hàng tháng, hàng quí, hàng năm...
  • Bảo trì hệ thống có hoặc không có cho phép gián đoạn hoạt động.

Vật tư dự phòng

  • Dịch vụ cung cấp sự sẵn sàng về vật tư cần có nhanh để thay thế trong khoảng thời gian thống nhất: 2h, 4h, 8h hoặc khác.
  • Có thể kiểm tra tại chổ sự sẵn sàng đáp ứng về các vật tư đã thống nhất: số lượng, chất lượng, chủng loại.

Theo dõi dịch vụ bảo trì trực tuyến

 

 

  • Xây dựng và cập nhật hồ sơ thông tin thiết bị liên quan đến các dữ liệu dịch vụ.
  • Nắm bắt trực tuyến, thời gian thực của các hoạt động nghiệp vụ liên quan trong phạm vi dịch vụ như lịch bảo trì tiếp theo, các sự cố đã từng xử lý.
  • Theo dõi cụ thể những nội dung công việc đang tiến hành đến đâu, lịch sử những việc đã hoàn tất cùng dữ liệu liên quan.
  • Có lịch nhắc nhở tự động, có báo cáo công việc tổng hợp tự động định kỳ và gửi đến những thành viên đã thống nhất.