Với các thiết bị/ hệ thống UPS 3 pha từ 12kVA đến 120kVA cùng hệ thống acqui đi kèm, chúng tôi sẵn sàng phối hợp cùng đối tác để xử lý nhanh các sự cố khẩn cấp, giúp hạn chế các thiệt hại có thể xảy đến với người dùng cuối.

- Modular UPS: 12..60kVA.

- Conventional UPS: 40kVA, 60kVA, 80kVA, 120kVA.