Một hạ tầng Data Center hoàn thiện khi đã có trang bị đầy đủ những cơ bản sau

  • Hệ thống nguồn UPS tối thiểu cấu hình N+1;
  • Hệ thống điều hoà có công suất làm mát phù hợp nhu cầu thiết bị sử dụng, có giải pháp dự phòng N+1;
  • Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý, đảm bảo an ninh cho các tài sản/ thiết bị quan trọng;
  • Hệ thống kiểm soát môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nước rò rỉ, báo/ dập cháy;
  • Hệ thống mạng dữ liệu liên kết nội bộ trong Data Center.

Những yêu cầu cần bên ngoài cung cấp đến

  • Nguồn điện chính với 2 lộ vật lý có công suất tương đương, luôn sẵn sàng phục vụ khi cần dù rằng trong một thời điểm chỉ khai thác 1 lộ;
  • Đường dịch vụ internet cấp đến cho Data Center;
  • Đường nước cấp tạo ẩm, đường nước ngưng xả thoát đi, điểm tiếp đất thoát sét an toàn;
  • Môi trường thông thoáng đặt Data Center, tránh mưa nắng trực tiếp.

Qui mô cho thuê