Những bất cập ghi nhận trong thực tiễn

  • Các tủ điện phân phối được thiết kế sẵn, cố định về số lượng CB, loại dòng cắt, đặc tính 2 cực ~ 4 cực, mức chịu quá tải...dù rằng việc khai thác hết là ở những giai đoạn mở rộng sau đó. Dẫn đến chi phí đầu tư ban đầu là rất lớn, không tối ưu.
  • Trong quá trình vận hành phát sinh việc tăng/ giảm số lượng/ chủng loại CB, hoặc cần hoán chuyển pha nguồn tiêu thụ nhằm cải thiện tình hình lệch pha sử dụng, hoặc cần giám sát chi tiết hơn thông số vận hành...Dẫn đến những thay đổi/ điều chỉnh trong tủ điện mà có những điều kiện là không thể thực hiện.

Lợi ích giải pháp Track busway

  • Mọi thay đổi nhu cầu về nguồn chỉ diễn ra trên các Plugin-unit cụ thể, những Plugin-unit khác hoặc toàn tuyến Bus là không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục hoạt động ở trạng thái như trước đó.
  • Các thay đổi có thể được thực hiện trên Plugin-unit gồm: đảo pha nguồn sử dụng (R-Y-B), chuyển nguồn từ 1P3w sang 3P5w hoặc ngược lại, thay đổi CB (aptomat) cấp ra tải đến 100A (T3 series) hoặc 125A (T5 series).
  • Có thể đo lường và giám sát từ xa trị số dòng tiêu thụ đến từng Plugin, bộ End-feed.
  • Mở rộng thêm chiều dài tuyến Bus, rẻ nhánh...có thể dễ dàng thực hiện bởi việc ghép nối thêm các phụ kiện như Joiner-kit, Tee/ Elbow, Straight...dẫn đến chi phí đầu tư hệ thống là linh hoạt theo thời điểm mở rộng nhu cầu vận hành.