• Công suất lạnh: đến 250kW @ 12oC delta.
  • Lưu lượng gió: 36,400cfm hay 61,812m3/h.
  • Kích thước: 2300S x 3000R x 3500C.
  • Trọng lượng vận hành: 4,400kg.
  • Tiết kiệm và đơn giản trong thi công hệ thống kết nối dàn lạnh-dàn giải nhiệt, giảm thiểu những rủi ro từ yếu tố lắp đặt bên ngoài như con người, địa hình.