1. Khả năng giải nhiệt từ 7kW++ sensible trên từng dàn coil làm mát;
  2. Lưu lượng gió cấp được tối ưu hơn, từ 250m3h ~ 270m3h khi các tủ rack đang tiêu thụ 7kW++;
  3. Đáp ứng vận hành trên dù ở điều kiện làm việc cao của hệ thống water chiller: 15/ 21oC, 18/ 24oC, 26/ 36oC, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng tổng thể trong Data Center;
  4. Diện tích chiếm dụng ít;
  5. Chiều cao sàn nâng không đòi hỏi nhiều;
  6. Có thể ghép tầng "Scalable/ Modular" nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng tải nhiệt đa dạng, từ pha-1 đến pha-N của Data Center.