Giám sát điện tiêu thụ, môi trường xung quanh

  • Theo dõi và thu thập các thông số điện quan trọng: điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, hệ số công suất;
  • Điều khiển On/ Off nguồn ra từng thiết bị IT theo lịch hoặc theo sự kiện cài đặt;
  • Tích hợp giám sát mở rộng các thông tin môi trường xung quanh như nhiệt độ/ độ ẩm vào/ ra thiết bị IT, lưu tốc gió cấp vào, chênh áp suất gió, nước rò rỉ, rung chấn...
  • Có thiết kế nhằm hạn chế rủi ro lỏng/ tụt dây nguồn cấp đến thiết bị IT;
  • Cho phép thay thế nóng bộ điều khiển thông tin chính mà không làm ảnh hưởng đến chức năng phân phối nguồn của thanh PDU.

Kiểm soát an ninh

  • Phân quyền được những ai được phép đóng/ mở tủ rack theo các khung thời gian cụ thể;
  • Chụp hình ghi nhận người thao tác tủ nhằm đối chứng với dữ liệu đóng/ mở tủ rack;

Bảo quản tài sản thiết bị

  • Kiểm soát vị trí lắp đặt thiết bị IT nào trong tủ rack, cụ thể "U" bao nhiêu, chức năng cùng các thông tin mở rộng liên quan của thiết bị;
  • Cảnh báo khi có sự kiện xảy ra phù hợp ngưỡng đặt của người quản trị liên quan đến các hoạt động trong tủ rack.
  • Định kỳ báo cáo tổng hợp các thông số thu thập được.