Tính năng

  • Kiến trúc ghép tầng từ các Power Module (PM) với công suất 25kVA/ PM.
  • Cho phép thay/ rút nóng các PM và ngõ ra UPS vẫn hoạt động Online liên tục.
  • Firmware trên từng PM được đồng bộ tự động theo fimrware UPS và không gây gián đoạn ngõ ra Online.
  • Hệ thống acqui dự phòng: hoặc Separated (mỗi PM dùng riêng một hệ acqui) hoặc Common (toàn bộ các PM dùng chung một hệ acqui).

Qui mô phát triển

  • Mỗi khung UPS có thể đạt đến 125kVA (5 PM), hoặc 250kVA (10 PM).
  • Ghép song song các UPS để đạt tổng công suất hệ thống UPS đến 600kVA N+1.