• Lồng nhốt thiết kế linh hoạt với các dãy tủ rack có chiều cao đồng nhất hoặc khác nhau, thậm chí cho những vị trí chưa lắp đặt tủ thiết bị.
  • Nóc lồng có thể đóng/ mở theo các cơ chế khác nhau: lật hoặc thả rơi.
  • Có thể tác động đóng/ mở đến từng tấm nóc lồng ở chế độ thủ công của người quản trị.
  • Cho phép điều chỉnh thời gian kích đóng/ mở nóc lồng khi có yêu cầu từ người quản trị hoặc từ hệ thống điều khiển từ xa.
  • Phối hợp kiểm soát phân quyền ra/ vào lồng nhốt với hệ thống kiểm soát chính của Data Hall.
  • Cửa ra/ vào lồng có cơ chế tự mở rộng khi có dấu hiệu kẹp cửa, hạn chế gây tác động đến người ra/ vào lồng.
  • Đèn chiếu sáng tự động, chuông cảnh báo, nút khẩn thoát ra ngoài...theo yêu cầu chọn lựa của người sử dụng.