Tư vấn thiết kế
Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, xây dựng các hệ thống trong data center theo chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam như: TIA942, NFPA, HIPAA, TIA/EIA, IEC
Xây dựng & Di dời
DCServices là đơn vị chuyên thi công xây dựng mới hay tháo gỡ - vận chuyển di dời - lắp đặt các hệ thống trong data center chuyên nghiệp
Bảo hành & bảo trì
DCServices cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì định kỳ các hệ thống trong data center chuyên nghiệp